Nodeudgivelser fra LogosMedia

(ø-1)
- noder der ikke kan downloades, kan bestilles hos:
mail: musik@imh.dk; tlf: 82271215
Advent A62 nd
Adventssang - de fire lys C79 e
Aften bøn B39 e
Aften sang C3 e
Aftenbøn C35 e
Alene i Gud C27 d
Alle børn af Gud B21 t
Alle Guds børn D25 e
Alle mand på dæk D41 d
Alt jeg har D81 ne
Altid vakle frem mod fare B92 ne
Alting både småt og stort C50 e
At komme hjem C81 e
At tro A21 d
Atter klinger julens klokker B6 e
Augustus' sang C105 ne

Ban en vej C93 nd
Ban vej B53 e
Bare på grund af din nåde E4 ne
Barnebøn D8 d
Betlehems hyrder C68 e
Bibelen er Guds ord D16 e
Bibelen - åben for alle C59 e
Blessed be the name A100 nd
Bryd ud i sang A52 d
Byg ikke hus C161 nd

Carpe Diem A86 nd
Christ in Me C146 nd
Christ in me E7 ne
Crucified with Christ A 96 n3d

Dage med glæde A88 nt
Dagen er forbi C30 e
Daglig omvendelse A41 d
Daniel D46 ne
David og Goliat D12 d
De der stoler på Herren B37 e
De stjerner som så klare C114 ne
De troede, at Jesus var borte D2 e
Dejlig er den himmel blå C62 e
Dejlig er jorden B7 e
Den blinde C58 d
Den glade julesang B57 nd
Den gode jord B125 nd
Den lille rige tolder D57 en
Den smalle vej C160 nd
Den største gave A14 e
Denne dag er din A58 d
Denne dag er din B52 d
Denne dag har Herren skabt C157 ne
Der er en, som kalder på dig D58 nd
Der er kun én vej C20 d
Der er mange veje A20 e
Der er sejr E1 ne
Der kom en mand til Jesus C98 ne
Der kræves ting til jul B99 nd
Der står så meget godt i Bibelen D48 nd
Det drejer sig om Jesus C44 d
Det er godt at takke Herren A78 nt
Det er Kristus vi forkynder B88 ne
Det folk som vandrer i mørket C111 ne
Det kimer nu til julefest C39 d
Det levende vand C116 ne
Det skønneste i verden C6 e
Det store tårn C96 nd
Det var ikke en nat som de andre A69 ne
Det var ved midnatstimen C78 d
Dine ord C168 nd
Disciplene er bange C103 ne
Dit ord skal kaste lys A80 nd
Drenge og piger, vær med D15 e
Du er den højeste C138 ne
Du er hos mig D39 d
Du er min styrke og min lovsang A54 d
Du er trofast D78 ne
Du der kom til folkekrybet B41 d
Du Fader vor i Himmelen C43 e
Du forlod din himmel E11 ne
Du gav os liv og håb C130 nd
Du har hvilet ud B63 nd
Du kan få hvile hos Jesus A64 ne
Du må komme til Jesus B45 d
Du skabte B23 d
Du som i din godhed tugter B90 nd
Du åndskraft fra det høje B94 nd

Emmanuel, oh Emmanuel E6 ne
En af byens store mænd D27 e
En fattig stald D55 ne
En nat i Betlehem D52 nd
En redning for hver synder A8 e
En sang vil jeg synge C5 e
En stald og en krybbe B8 e
En stille bøn A66 nd
Englene sang i natten C135 nd
Englesolo/englekor C109 nd
Er det øde og mørkt A51 d
Er du som Andreas? D9 e
Er Guds kærlighed som havet? C67 e
Et barn er eder født i dag C71 e
Et barn er født C94 nd
Et barn er født i Betlehem B109 nd
Et barn i dag er os givet C51 e
Et lille lam D37 e
Et lille lys C97 ne

Fader, Søn og Helligånd B105 nd
Fader vor A3 d
Fader vor C8 d
Fader vor C36 e
Far nu er jeg træt D66 nd
Fattig han kom B13 e
Filisterne kommer C155 ne
Fisherman Peter A46 d
For alt som du har gjort mod os A103 nd
For kun hos Gud B83 ne
For kun hos Gud C122 ne
For guds folk er hvilen tilbage A103 ne
For længe, længe siden D43 d
Fra Himlen kom en engel klar A39 d
Fra nederlag til sejr B48 d
Frelseren er mig en hyrde god C77 e
Fred B56 nd
Frygt ej mere C14 e
Fyld hele jorden med lovsang C141 ne
Ført som et lam A45 t

Gak ud min sjæl B14 t
Giv Ham ære C145 nd
Glade jul A5 t
Glædessang A42 d
Grib efter chancen A9 e
Gud alene Gud C117 nt
Gud du kasted' mig i dybet A67 nd
Gud elsker D80 ne
Gud elsker Børn2 ne
Gud er hos mig Børn1 ne
Gud er med os A82 nt
Gud gør ikke forskel D76 ne
Gud har dig kær A27 e
Gud ske lov B20 e
Gud vil ikke miste B9 e
Gud, vær os nådig B10 e
Guddommelig tåbelig tanke B65 nd
Guds små disciple D82 ne
Guds Søn har gjort mig fri C83 2xd
Guds Søn kom til vor jord C91 nd
Gå du med os B110 nd
Halleluja! Syng for Gud C144 ne
Han er ej her A72 n2d
Han er hele jordens konge C86 d
Han er opstanden B1 e
Han er opstanden C26 e
Han trak mig op A74 nt
Hans navn er vældig Gud A101 nd
Har du set min paraply D68 ne
Har du set på markens lilje C22 e
He is born A 93 nd
He is not here A72 n2d
Hellig, hellig, hellig C125 ne
Hellig, hellig, hellig C137 nt
Helligånd, kom ned til os A2 e
Helligånd, som vi har fået B66 nd
Her fra til verdens ende B120 nd
Her kommer Jesus B2 d
Her kommer Jesus C33 d
Her vil ties, her vil bies A97 nd
Herre, du gi'r håb B28 d
Herre, du gi'r os kraft B98 nd
Herre, jeg vil takke dig D56 ne
Herre Jesus, giv mig nåde A55 d
Herre lad ingenting B46 e
Herre rens ud B91 ne
Herren er min hyrde B100 nt
Herren er min hyrde C154 ne
Herren er min hyrde D53 en
Herren er stor E10 ne
Herren skabte jordens kugle D32 d
Herren, vor Gud, er nær C147 nd
Himlene, Herre, fortælle din ære C66 e
Himmelske far C57 e
Himmeriget og de små børn D38 e
Historien om Daniel D63 (12,-)
Hjemme i Himlen A43 d
Hjemme i Himlen C56 d
Hos dig, Herre C128 nt
Hosanna B127 nd
Hosianna, Davids Søn! C113 ne
Hosianna, Herre, frels os D73 ne
Hosianna, hosianna C131 nd
Hold on B78 nd
Hvad end her i verden C60 e
Hvem er denne Kristus? B11 d
Hvem er han? C42 e
Hvem skabte? D10 d
Hvem som helst bliver frelst B40 e
Hvem vil mig anklage A75 ne
Hvil trygt i Jesus frelsernavn A17 e
Hvilken underfuld Frelser A49 e
Hvilket liv-tekstark (A160-169) A160a (25,-)
Hvor underfuldt for vore øjne B34 d
Hvordan kan det være B93 nd
Hvorfor min Gud? B114 ne
Hvorfor råbe af glæde D69 nd
Hvorfor skulle Jesus lide C18 e
Hyrde for min sjæj E5 ne
Hyrdefløjten A34 (12,-)
Hyrder på marken D28 d
Hyrderne holdt nattevagt D22 e
Hyrdernes sang C108 ne
Hør hvor englesangen toner A35 d
Hør vor bøn D74 ne
Høstens Herre A50 e

I dag er dagen D47 ne
I den fjerde nattevagt D18 e
I den højestes skygge B35 d
I have been redeemed E13 e
I Himmelen B12 d
I Jeriko D5 e
I Jesus Kristus B75 ne
I Jesus Kristus C110 ne
I min skabers hånd B121 nd
I will run to you B103 nt
Ingen blive skal til skamme A76 nt
Ingen jul uden Jesus D21 d
Ingenting er bare kommet D35 e
I'm gonna ride C127 nd
It came upon the midnight clear B108 ne

Ja engang mine øjne skal A29 e
Ja vi tror på påskemorgen B51 t
Jeg elsker dig B84 ne
Jeg elsker dig C123 ne
Jeg er herinde D62 ne
Jeg er så glad i dag D40 e
Jeg har fået overdraget B64 ne
Jeg har i Himmerig en borg B15 d
Jeg har i Himmerig en borg C54 d
Jeg hopper op og ned D61 nd
Jeg kan bare synge Børn3 ne
Jeg kan ikke stoppe C165 nd
Jeg kan stadig høre B113 ne
Jeg løfter mine øjne A12 d
Jeg priser dig Jesus C162 ne
Jeg ser min Herres hænder B17 e
Jeg synge vil om Jesus D3 e
Jeg søgte efter lykken B102 nt
Jeg tilbe’r dig, almægtig Gud E9 ne
Jeg tror, min ven B116 nd
Jeg ved min løser lever A79 nd
Jeg vil at du skal leve B117 ne
Jeg vil kalde på min Gud B79 ne
Jeg vil kalde på min Gud C118 ne
Jesus C163 ne
Jesus banker på hjertets dør C19 e
Jesus er opstanden A15 d
Jesus er vor ven D79 ne
Jesus det eneste B61 nd
Jesus din glæde B43 d
Jesus du er konge B81 ne
Jesus du er konge C120 ne
Jesus du lever iblandt os B111 nt
Jesus du mødte de mange B38 d
Jesus døde og opstod D19 e
Jesus er det sande vintræ C23 e
Jesus for verden A73 nd
Jesus gælder i mit sted C7 e
Jesus gælder i mit sted C64 e
Jesus i dit navn B89 nd
Jesus, jeg vil gi' dig mit liv B82 ne
Jesus, jeg vil gi' dig mit liv C121 ne
Jesus kom for dig D50 ne
Jesus kom til jorden for at dø C9 e
Jesus Krist stod op af døde A57 d
Jesus lever C150 ne
Jesus lever! Jesus lever! C102 ne
Jesus og børnene D42 (12,-)
Jesus siger D59 ne
Jesus vi vil kun tilbede dig E2 ne
Johs. 3,16 D77 ne
Jorden hører Herren til B31 d
Jorden vi bor på D51 nd
Joshua fit the battle A87 nt
Jul, jul, strålende jul A85 ne
Jul er den barnlige glæde A6 e
Julen er Jesus C47 e
Julens glæde C148 nd
Juleaftenssang A23 d
Julebudet A22 e
Juleklokker kimer B58 nd
Juleklokker kimer C95 ne
Julenat B27 d
Julenat C40 d
Julenat B107 nd
Julensfortælling i ord og toner C105-A (12,-)
Julesang A7 d
Julesang - I himlen jubler A48 t
Juletoner A13 d
Julevisen D64 ne

Kanons 3 stk. C32 e
Kanons 3 stk. C53 e
Kanons 2 stk. C69 e
Kanons 2 stk. C132 ne
Kanons 7 stk. C133 (25,-)
Kanons 2 stk. D54 nd
Kender du Jesus? C45 e
Klippe, du som brast for mig A11 t
Klokkernes klang C24 e
Kom alle småbørn C28 e
Kom, alle, syng med glæde C63 e
Kom lad os gå til Betlehem C10 e
Kom lad os gå C25 e
Kom nær til mig A61 ne
Kom og se C101 ne
Kom så alle kristne kor B62 ne
Kong Akab D20 e
Korset hvor Jesus gav sit liv B76 ne
Krist opstanden fra de døde B32 e
Kristushymnen B47 t
Kun en lille fyr C156 nd
Kære frelser gode hyrde C72 e
Kære Jesus, lad mig bli' C90 ne
Kære Jesus lad mig være... C17 e
Kærligheds og Sandheds Ånd C74 e
Kærlighedens gave B49 t

Lad julen dog lykkes! (12,-)
Lad mit liv bli' en melodi C89 ne
Lad os ikke melde afbud B67 nd
Lad os prise Herrren E3 ne
Langt borte i Jerusalem C34 e
Led os på vejen som fører til livet A53 d
Let us sing and praise B124 nd
Lev Livet B112A (30,-)
Lift Jeus up A 95 n2d
Lille barn på krybbestrå B33 e
Lille barn på krybbestrå C70 e
Lille lam på din mark D36 e
Livet går op og ned B119 nd
Lover Herren, sol og måne D7 e
Lover Herren vor Gud C2 d
Lovet være Gud C140 nd
Lovet være Herren B80 ne
Lovet være Herren C119 ne
Lovpris vor Gud (Sl. 118) C87 e
Lovsang A31 d
Lovsang B24 d
Lovsyng vor Gud B86 nd
Lys brød frem B29 d
Lys i december B72 nd
Lyset som lyser D71 nd
Lys, Jesus lys B97 nd
Lyt, o Herre A18 e
Løfterne kan ikke svige A60 nd
Læs i Bibelen C88 d

Majestæt, konge i evighed B73 ne
Maria og Josefs sang C106 ne
MARIAS NOTER 1 B62-A (22,-)
MARIAS NOTER 2 B88-A (22,-)
Marias vuggevise C107 ne
Markerne modnes til høsten A24 e
MEDLEY (B79-B85) B79-A (20,-)
MEDLEY (C118-C124) C118-A (20,-)
Menneskefiskersang B55 nd
Mig er gi'et al magt D17 e
Min Gud, jeg havde hørt B118 ne
Min hyrde (Sl. 23) C76 d
Min sjæl er fri B96 nt
Min ven, må jeg sige dig noget? B115 ne
Min verden A32 e
Min værdi B54 nd
Mission er de brændende... C75 e
Missionsbefalingen B25 d
Missionsbefalingen D70 nd
Mit eneste håb A28 d
Mit hjerte altid vanker B36 nd
Mit liv siger spar to B112 ne
Måne og sol C38 e
Måske er blæsten bidende A 94 nd

Naglet til korset A44 e
Nattevagt C158 ne
New day E14 ne
Nu er dagen borte D13 e
Nu er jord og himmel fuld af sang D67 ne
Nu går sommeren på hæld B30 t
Nu lysene stille brænder B19 t
Nu lysene stille brænder C48 t
Nu tændes tusind julelys C15 e
Nu øjner vi et morgengry B68 ne
Nu årets bedste tid er nær C65 e
Nåden er hver en morgen ny A30 d
Nådens lys B70 nd
Nådig og barmhjertig er Herren A36 d
Når dag er ved at svinde A26 e
Når du ler og leger D45 e
Når jeg ser et sandskorn C1 e
Når julestjernen blinker C12 e
Når vi græder og er bange C84 d

O, Betlehem, du kongestad C112 nd
O, du hellige C13 e
O, kendte du Guds gave stor C4 e
O, store Gud C41 e
Oh when the saints C149 ne
Om nogen tørster B4 t
Our God is an awesome God B106 nt

Palmesøndag A83 nt
Peter hist ved Jordans bred D29 e
Peter og Andreas D4 e
Peter sad i båden D34 d
Peters fiskefangst D26 (12,-)
Pinsedag A99 ne
Plads til alle D75 ne
Plante sang A89 nd
Put your hands together E3 ne
På Betlehems marker B18 d
På det sted hvor du bor C166 ne
På marken hist i østerland A84 nd
På tempelpladsen B126 nd
På vejen til Betlehem A63 nd
Påskemorgen C55 e

Rejoice C152 ne
Rejs dig Guds menighed A25 t
Rejs dig, Herre, vor Gud B22 d
Rigdom og kærlighed B42 t
Røversangen A47 d
Salme 117 C29 e
Salme 139 B101 nt
Salme 139 C46 d
Salige vished B50 2xd
Samuels besøg C153 ne
Saul og David C153A (18,-)
Se denne mand A1 t
Se Guds lam A37 d
Se jeg står for hjertets dør B3 d
Se, nu kommer Jesus D30 d
Se på . . . D23 d
Se på ham! B87 nd
Send mig ud C169 ne
Sennepsfrøet D11 e
Ser du en sønderknust sjæl A16 e
Ses vi på den nye jord? D72 nd
Sig til alle C151 ne
Sing to the king A59 nd
Snart er dagen her A10 d
Som et klangfuldt klokkespil D31 e
Stjernen fra Betlehem C136 nd
Stjernen står så stille C49 e
Stjerner, hyrder og engle B44 d
Stor er du, Gud C21 e
Stor er du Gud E12 ne
Stormen på søen D24 d
Swing low, sweet chariot A98 nd
Syng lovsang for Herren C164 nd
Syng om fred på jorden A-92 nd
Sædemanden B60 ne
Så stille ligger Betlehem B71 ne
Således elskede Gud verden C85 e

Tal til mig C115 en
Tak for Golgata B123 ne
Tak for nådens under B74 nd
Tak for som'ren og solen D33 e
Tak gode Gud D1 d
Tak og pris B85 nd
Tak og pris C124 nd
Tak, min kære far i Himlen B16 e
Tak og ære være Gud B5 e
Takkesang B59 ne
Takkesang C99 ne
Tilgiv D44 d
Till we meet B128 en
Trofast Gud E8 ne
To små fisk D6 e
Today B122 nd
Tre mænd rejste ud C134 ne

Ud med glædesbud C100-A (12,-)
Ud med glædesbud C104 ne
Ud til alle B77 ne
Udvalgt i Kristus A4 e
Ulykkelig af længsel A33 e
Under dine vingers skygge A104 ne

Vejen til Jerusalem C100 ne
Velkommen igen C61 d
Velsignelsen A77 n2d
Velsignet være kongen D65 nd
Vi er målet for hans kærlighed C143 nd
Vi er unge vi er kristne A56 d
Vi priser Ham D49 nd
Vi skal være lys til evig tid B26 d
Vi takker dig for livet C52 e
Vi tror på dig C129 nd
Vi venter på dig A68 nd
Vi vil synge C170 en
Vi vil vise ægte glæde C159 ne
Via Dolorosa A91 nt
Videre med det vigtigste D60 ne
Vor kirke er i trange kår B95 nd
Vuggesang for Jesusbarnet C80 e
Vær altid glad C16 e
Vær du mig nær B129 ne
Vær et fjeld A70 nd
Vær et fjeld B69 nd
Vær glad C142 nt
Vær glad C167 nd
Vær glad for Kristus lever B103 nd
Vær glad for Kristus lever C139 nd
Vær nådig, o Gud A71 ne
Vær priset, Jesus Krist, Guds lam A19 d
Vær uden frygt A81 nd
Vær velkommen Herrens år A40 nd
Vær velkommen Herrens år C11 e
Værdig er Guds lam A65 nd

Walking in the light A90 nt
We are marching C92 en
What love is this E15 ne
With my heart I worship you C73 e

Ære ske Gud A38 d
Ære til Faderen C82 d
Ære til Guds lam C126 ne

Ørnen har så stærke vinger D14 e

Åbne hjertets dør C31 d
Udgiver:
LogosMedia
Har du spørgsmål til en node er du velkommen til at skrive til udgiveren, kontakt information kan findes Her
Oprettet på Nodebasen: 05-05-2010

Sangen findes i flg. varianter:
 
Læg i kurv
Tekstark (download) (0.00 DKK)
 
(Gratis noder)