Lovligt eller ej

Det kan være noget af en jungle, at finde ud af, hvad jeg må - og hvad jeg ikke må - med de downloadede sange. Her får du svar på en håndfuld ofte stillede spørgsmål om rettigheder:

 

1. Kan jeg hente printe et nyt eksemplar af noden, hvis jeg spilder kaffe på mit første eksemplar, eller får smidt noden væk?

SVAR: Ja, det det kan du, så længe der ikke eksisterer flere eksemplarer, end det antal du har købt retten til.

 

2. Vi lærer alle vores sange udenad og bruger aldrig noder ved vore koncerter. Må vi gerne kopiere eller afskrive noder, becifringer eller tekster til øvebrug og så kassere dem, når vi kan sangene?

SVAR: Nej, det må du ikke! Der skal købes en originalnode til alle, der har brug for noden eller teksten. 

 

3. Jeg har "købt" en gratis node på nodebasen.dk i et eksemplar. Hvis jeg gerne vil bruge sangen i vores kor, skal jeg så "købe" 12 gratis eksemplarer mere, eller er det OK at kopiere den jeg har?

SVAR: De gratis noder, der er "købt" på nodebasen.dk er til fri afbenyttelse. Det vil sige, at nodebasen.dk har indgået en aftale med rettighedshaverne om, at disse sange må kopieres og bruges frit.

 

4. Vores lovsangsband har købt en sang på nodebasen.dk, som vi gerne vil bruge i menigheden. Må vi gerne skrive teksten ind på computer og vise den på projektor, så menigheden kan synge med?

SVAR: Ja, det må I gerne i forbindelse med et enkeltstående arrangement, men teksten må IKKE gemmes til senere brug, hverken på computer, USB-pen eller CD-rom m.m.! Det kræver en særlig licens fra originalforlaget, at få lov til at opbevare elektroniske sangtekster. Derfor er det kun ifbm. sangene fra FÆLLESSANG+ at du kan downloade færdige tekstsider til Powerpoint el.lign. på nodebasen.dk! Det er muligt, at købe en lovlig CD-rom med alle sangteksterne til FÆLLESSANG hos www.lohse.dk

 

5. Jeg har købt 30 eksemplarer af en node til mit kor, men jeg synes, at det er alt for langsomt og dyrt at printe dem ud. Må jeg tage et print og så kopiere de sidste 29 stk.?

SVAR: Ja, det vil være en god idé!

 

6. Hvorfor må jeg ikke kopiere ekstra noder?

SVAR: Fordi ALLE værker - uanset om det er tekster, noder, fotografier el.lign. er beskyttet af loven om ophavsret. Ophavsretten opnås automatisk så snart værket er skabt. Hver gang et værk kopieres eller gøres tilgængeligt for offentligheden skal dette derfor gøres med ophavsmandens tilladelse. Ofte vil ophavsmanden kræve betaling for brug af værket. Alle de sange du finder på nodebasen.dk ligger - så vidt muligt - med rettighedshavernes tilladelse. 

 

7. Hvorfor er noderne ikke gratis?

SVAR: De kirkelige organisationer bag nodebasen har - i de fleste tilfælde - på forhånd betalt for at få retten til at distribuere et vist antal kopier af hver sang via hjemmesiden. Ligesom vi naturligvis også har en del udgifter forbundet med at etablere og drive en web-butik som nodebasen.dk.. Derfor er det i princippet de kirkelige organisationer, du snyder, hvis du kopier flere noder, end dem du har betalt for. 
Med andre ord kan det sammenlignes med at stjæle fra kirkebøssen eller tage pengene op af kollektkurven, næste gang I har indsamling i din menighed, hvis du ikke ønsker at betale for noderne!

 

8. Det bliver alt for dyrt, hvis jeg skal bruge nodebasen.dk efter loven!

SVAR: Det er rigtigt, at det hurtigt kan blive en dyr affære, hvis du er kor- eller bandleder og gerne vil være med på noderne… Sørg for – først og fremmest – at du fuldt ud udnytter de meget fordelagtige rabatordninger nodebasen.dk har. Så får du op til 75% rabat og en node vil da typisk koste 4-5 kr.
Men vær i øvrigt opmærksom på, at din menighedsledelse sikkert meget hellere vil betale for de noder, som du har brug for til dit kor eller lovsangsband, end at du snyder med reglerne! Det er der nemlig ingen velsignelse ved, hverken for dig eller kirken. Tag en snak med din ledelse om dette. Det er jo menighedens arbejde, og det er ikke fair, at du hænger på hele udgiften, bare fordi du har sagt ”ja” til at stå i en tjeneste i din menighed.

 

9. Jeg skriver selv sange, og ønsker bare at de bliver brugt så flittigt som muligt. Jeg er ikke interesseret i nogen ophavsret. Hvordan kan jeg gøre mine sange frit tilgængelige?

SVAR: Det er en positiv indstilling, du har til sagen, men hvis du ikke tydeligt fraskriver dig ophavsretten til dine sange, f.eks. ved at undlade at skrive forfatter/komponist navn på, vil dine sange altid automatisk være dækket af loven om ophavsret, og andre kan ikke kopiere dem uden at bryde loven. Der er dog mulighed for nogle "middelveje" som du kan læse mere om på www.creativecommons.dk/om/

 

10. Er der mulighed for at printe noderne, så de ikke fylder så meget?
SVAR: I Adobe Reader og andre pdf-læsere er det muligt at vælge flere sider på ét ark ved udprint. Dette kan være en mulig løsning for dem, der gerne vil have noden printet ud på færre ark. I Adobe Reader skal man i print-dialogboksen vælge:
- Sideskalering: Flere sider pr. ark

Husk også at det er muligt at gemme PDF-noden på en tablet og bruge den som "nodestativ". Så er det slut med løse papirer og tykke ringbind

 

11. Er det muligt at oprette menigheden som konto-kunde, så flere forskellige personer får adgang til at handle med rabat?

SVAR: Ja, I kan sagtens oprette menigheden som konto-kunde, hvorefter alle der kender menighedens mail-adresse og password kan handle på nodebasen. I er dog selv ansvarlig for sikkerheden heri. Nodebasen har intet ansvar for misbrug af kondekonto m.m., hvis man har delt sit password med andre!

 

Har du andre spørgsmål, kan du stille dem her