Noder med "Livet med Jesus" som emneord
Nr. 10/12 på cd'en 'Fuldstændig fri'. Tilhørende cd, singback-cd, usb-key med koreografi, nodehæfte og andagtshæfte kan købes på lohse.dk Jesus øn...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En gendigtning af oldkirkens gamle salme, Almagts Gud. Salmen lægger sig tæt op ad originalen, men den er skrevet med...
LÆS MERE
 
Samling: Altid
Nodehæftet indeholder 12 sange fra Gospel-kids-cd'en "Altid". Nodehæftet kan ikke købes via Nodebasen.dk, men skal bestilles hos Lohse.dk.
LÆS MERE
 
Barn, ikkje tenar
En inderlig sang om det at være Guds barn - med barneret. Vi er ikke tjenere, der kan skiftes ud, men børn af Gud, der er umistelige.
LÆS MERE
 
En sang om kong David fra Det gamle Testamente. På samme måde som Gud kunne bruge David, kan han også bruge dig og mig. Sangen er skrevet til Gospe...
LÆS MERE
 
FS+002: FS+ er sange udgivet i forlængelse af sangbogen Fællessang 3. ”Du fylder mig med glæde” er en sang der udtrykker flere forskellige følelser...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En moderne salme hvor både Jesus og sangeren selv sættes ind i Bibelens salme 22; den salme, Jesus henviste til på ko...
LÆS MERE
 
En af de tre nyskrevne sange til Gospel-kids Festival 2016. I Biblen hører vi om mange, som svigtede Guds opgave til dem, fx Moses, David, Peter og rø...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En moderne salme om frihed. I billedsprog knyttes den ægte frihed, vi mennesker søger, tæt sammen med Jesus. Når Jes...
LÆS MERE
 
Nodehæftet indeholder 12 sange fra Gospel-kids-cd'en "Gaveregn" fra 2018. Nodehæftet kan ikke købes via Nodebasen.dk, men skal bestilles hos Lohse.dk...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En salme om Guds kærlighed, forsyn og omsorg. Gud ved, hvad vi har brug for, og sangeren kan trygt lægge sin dag og ...
LÆS MERE
 
Temasang fra IM-musiks Sang- og musiklejr 2018. "Guds farverige plan" beskrives her ud fra forskellige farver, som symbol for stemninger i vores liv. ...
LÆS MERE
 
Stævnesang på Børnekorfestival 2012, Jylland
Dejlig Jazzmelodi, men tekst, der fortæller om at Jesus, der engang døde for os, stadigvæk er nærværende hver dag
LÆS MERE
 
Temasang på IM-musiks Sang- og musiklejr 2014. Sangen omtaler forskellige helte fra Bibelen, som er kendt for deres store bedrifter, men som også begi...
LÆS MERE
 
En dejlig frisk børnesang i swing, skrevet med inspiration fra bibelverset fra Apostlenes Gerninger kap. 2, 42: "De [kristne] holdt fast ved apostlene...
LÆS MERE
 
En frisk og powerfuld 1-stemmig sang om, at med Gud ved vores side er vi stærke som en superhelt.
LÆS MERE
 
Frisk og festlig sang til hele familien, og en dejlig tekst om, at Jesus er livets brød, livets vand og verdens lys og ønsker at overøse os med sin nå...
LÆS MERE
 
Jeg er
Denne nye salme tager udgangspunkt i det Jesus siger om sig selv, nemlig: - Jeg er livets vand - Jeg er livets brød - Jeg er verdens lys - Jeg er ...
LÆS MERE
 
Gud udvalgte Moses i Det gamle Testamente, selvom han ikke synes, han kunne påtage sig opgaven. Gud udvælger også os til forskellige opgaver og han bå...
LÆS MERE
 
 
I know that my redeemer lives
"I know that my redeemer lives" er en gammel engelsk hymne med tekst af Charles Wesley, som nåede at skrive omkring 6000 salmer i sin levetid. Den fi...
LÆS MERE
 
Dwell (Psalm 91)
Salme 91
FS+006: FS+ er sange udgivet i forlængelse af sangbogen Fællessang 3. Denne sang er skrevet over Salme 91 og Es 54,17 i Bibelen. Vi kan til tider o...
LÆS MERE
 
Dejlig ny gospelsang. Lidt "balladeagtig". 3-stemmig
LÆS MERE
 
Sang fra Gospel-kids Festival 2015. Sangen er en glad sang, hvor vi klapper, hopper og danser af glæde over Gud. Gud er altid med os, både når vi er ...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En salme om det spændingsfelt som opstår, når Kristus og vi bliver ét. Om den altomfattende forandring, som reelt ske...
LÆS MERE
 
Temasang fra Gospel-kids Festival 2017. En takkesang for frelsen, hvor der også bliver sat ord på, at vi må give kærlighedsgaven fra Gud videre i ord ...
LÆS MERE
 
En af de nye sange fra Gospel-kids Festival 2017. Den tager udgangspunkt i Maria og hyrderne fra Bibelen, som i sig selv ikke var helt særlige mennesk...
LÆS MERE
 
En sang om Jesus som verdens lys. Sangen er i latin-feel og kan synges som kanon. Brugt på Børnekorfestival 2011 (Jylland).
LÆS MERE
 
Benediction (May the peace of God)
Velsignelsen
En sang fra nodehæftet "Overalt på jord". Sangen er en velsignelse, der minder os om, at Guds fred i Kristus og fællesskabet i Ånden må bevare os ...
LÆS MERE
 
Sang fra Gospel-kids Festival 2015. Sangen sætter ord på de mange dårlige ting, vi ser i verden: krig, sult, sygdom, nød. Midt i alt det, som vi ha...
LÆS MERE
 
Hvert år skrives der tre nye sange til årets Gospel-kids Festivaler. Sangene fra festivalerne i 2014-2017 er nu udgivet på en samlet cd, i en ny finpu...
LÆS MERE
 
 
Jesus tjente sine disciple ved at vaske deres fødder. Derved viser han vejen for os. Vi kan tjene hinanden og vi kan bruges med de evner, vi har - lig...
LÆS MERE
 
Denne sang er en af de syv nyskrevne sange i Indre Missions Ungdom, med fokus på kerneværdier i kristendommen. Denne sang handler om Guds kærlighed - ...
LÆS MERE
 
En af de nye sange til Gospel-kids Festival 2017. Vi har fået liv af Gud, og vi må dele Guds gode gaver med alle, vi møder.
LÆS MERE
 
Denne sang er en af de syv nyskrevne sange i Indre Missions Ungdom, med fokus på kerneværdier i kristendommen. Denne sang sammenfatter kerneværdierne....
LÆS MERE
 
Der er én der kæmper for os
Denne sang er en nyfortolkning af Martin Luthers salme af samme navn. Den er skrevet i et sprog som børn kan være med på, men har stadig lige så radik...
LÆS MERE
 
Even though I walk
FS+014: FS+ er sange udgivet i forlængelse af sangbogen Fællessang 3. Når vi oplever mørke tider eller "storme" i vores liv, må vi stole på, at Gud...
LÆS MERE
 
FS+015: FS+ er sange udgivet i forlængelse af sangbogen Fællessang 3. ”Ængstede hjerte” handler om de bekymringer vi påtager os når vi glemmer den ...
LÆS MERE