Noder med "Efterfølgelse" som emneord
Fra bogen "Magtesløs styrke". En gendigtning af oldkirkens gamle salme, Almagts Gud. Salmen lægger sig tæt op ad originalen, men den er skrevet med...
LÆS MERE
 
En sang om kong David fra Det gamle Testamente. På samme måde som Gud kunne bruge David, kan han også bruge dig og mig. Sangen er skrevet til Gospe...
LÆS MERE
 
 
Din kærlighed er mer' end jeg kan fatte
Denne sang er en af de syv nyskrevne sange i Indre Missions Ungdom, med fokus på kerneværdier i kristendommen. Denne sang handler om Guds kærlighed, ...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En moderne salme hvor både Jesus og sangeren selv sættes ind i Bibelens salme 22; den salme, Jesus henviste til på ko...
LÆS MERE
 
Sang fra Gospel-kids Festival 2014. Sangen handler om næstekærlighed og tjenersind. I omkvædet er der "call-and-respons" mellem kor og solist eller m...
LÆS MERE
 
En af de tre nyskrevne sange til Gospel-kids Festival 2016. I Biblen hører vi om mange, som svigtede Guds opgave til dem, fx Moses, David, Peter og rø...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En moderne salme om frihed. I billedsprog knyttes den ægte frihed, vi mennesker søger, tæt sammen med Jesus. Når Jes...
LÆS MERE
 
Sang fra Gospel-kids Festival 2014. Sangen handler om at Jesus går foran, og at vi skal følge Ham. Den er én-stemmig, men indeholder en simpel andens...
LÆS MERE
 
Nodehæftet indeholder 12 sange fra Gospel-kids-cd'en "Gaveregn" fra 2018. Nodehæftet kan ikke købes via Nodebasen.dk, men skal bestilles hos Lohse.dk...
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En salme om Guds kærlighed, forsyn og omsorg. Gud ved, hvad vi har brug for, og sangeren kan trygt lægge sin dag og ...
LÆS MERE
 
Stævnesang på Børnekorfestival 2013, Jylland. Sangen handler om, at Gud kan bruge os. "Du kan bringe lidt glæde og fred, du kan fortælle om Guds kærl...
LÆS MERE
 
Nr. 10/11 på cd'en: 'Tilbage til haven'
Kan også bestilles som samlet hefte (eftersendes).
LÆS MERE
 
Temasang fra IM-musiks Sang- og musiklejr 2018. "Guds farverige plan" beskrives her ud fra forskellige farver, som symbol for stemninger i vores liv. ...
LÆS MERE
 
Temasang på IM-musiks Sang- og musiklejr 2014. Sangen omtaler forskellige helte fra Bibelen, som er kendt for deres store bedrifter, men som også begi...
LÆS MERE
 
Sang- og musiklejr 2016
Temasang fra IM-musiks Sang- og musiklejr 2016
LÆS MERE
 
FS+005: FS+ er sange udgivet i forlængelse af sangbogen Fællessang 3. Sangen er skrevet med henvisning til ordene i 1. Joh. 4, 19: "Vi elsker, ford...
LÆS MERE
 
En frisk og powerfuld 1-stemmig sang om, at med Gud ved vores side er vi stærke som en superhelt.
LÆS MERE
 
 
Gud udvalgte Moses i Det gamle Testamente, selvom han ikke synes, han kunne påtage sig opgaven. Gud udvælger også os til forskellige opgaver og han bå...
LÆS MERE
 
 
Denne sang er en af de syv nyskrevne sange i Indre Missions Ungdom med fokus på kerneværdier i kristendommen. Denne sang handler om bønnen. Bønnen be...
LÆS MERE
 
Nr. 3/11 på cd'en: 'Tilbage til haven'
Kan også bestilles som samlet hefte (eftersendes).
LÆS MERE
 
Vær velkommen i Riget
Hear the call of the Kingdom
Stævnesangen fra LM's Landsmøde 2013
LÆS MERE
 
Fra bogen "Magtesløs styrke". En salme om det spændingsfelt som opstår, når Kristus og vi bliver ét. Om den altomfattende forandring, som reelt ske...
LÆS MERE
 
 
Temasang fra Gospel-kids Festival 2017. En takkesang for frelsen, hvor der også bliver sat ord på, at vi må give kærlighedsgaven fra Gud videre i ord ...
LÆS MERE
 
Take my life
FS+007: FS+ er sange udgivet i forlængelse af sangbogen Fællessang 3. I sangen overgiver vi hele vores liv og alt dets indhold til Gud. Vores hænde...
LÆS MERE
 
Komme dit rige iblandt os
LÆS MERE
 
En af de nye sange fra Gospel-kids Festival 2017. Den tager udgangspunkt i Maria og hyrderne fra Bibelen, som i sig selv ikke var helt særlige mennesk...
LÆS MERE
 
En sang om Jesus som verdens lys. Sangen er i latin-feel og kan synges som kanon. Brugt på Børnekorfestival 2011 (Jylland).
LÆS MERE
 
 
Nr. 6/11 på cd'en: 'Tilbage til haven'
Kan også bestilles som samlet hefte (eftersendes)
LÆS MERE
 
Samling: Jesus du har gjort mig fri
Nr. 6/13 fra samlingen: Jesus du har gjort mig fri. Det samlede hefte (L2005-14) kan bestilles her på Nodebasen. Gratis node.
LÆS MERE
 
Nr. 11/12 på cd'en: 'Altid'
Tilhørende cd, singback-cd, dvd, nodehæfte og andagtshæfte kan købes på refleks.dk
LÆS MERE
 
Jesus tjente sine disciple ved at vaske deres fødder. Derved viser han vejen for os. Vi kan tjene hinanden og vi kan bruges med de evner, vi har - lig...
LÆS MERE
 
Samling: Så er der fest
Nr. 8/11 på cd'en Gospel-kids: 'Så er der fest'. Noder til alle sange på cd'en kan desuden bestilles som samlet hæfte (G2010-12). Tilhørende cd, s...
LÆS MERE
 
 
På rejse med Paulus
Temasang fra IM-musiks Sang- og musiklejr 2019, hvor vi følger Paulus' rejse gennem livet. Han starter med at forfølge de kristne, men bliver omvendt ...
LÆS MERE
 
Denne sang er en af de syv nyskrevne sange i Indre Missions Ungdom, med fokus på kerneværdier i kristendommen. Denne sang handler om Guds kærlighed - ...
LÆS MERE
 
En af de nye sange til Gospel-kids Festival 2017. Vi har fået liv af Gud, og vi må dele Guds gode gaver med alle, vi møder.
LÆS MERE
 
Denne sang er en af de syv nyskrevne sange i Indre Missions Ungdom, med fokus på kerneværdier i kristendommen. Denne sang sammenfatter kerneværdierne....
LÆS MERE